Стимулювання й заохочення здобувачів освіти до освітньої діяльності

  Успіх будь-якої діяльності залежить не лише від здібностей і знань учня, а й від мотивації, тобто від прагнень самостверджуватися, досягати високих результатів. Адже чим вищий рівень мотивації чим більше чинників спонукають учнів до діяльності, тим більших результатів вони можуть досягти. Саме такі важливі питання обговорили педагоги   школи на психолого-педагогічному семінарі “Стимулювання й заохочення здобувачів освіти до освітньої діяльності”. Під час семінару розглянули теоретичні питання та закріпили на практиці деякі прийоми формування позитивної мотивації до навчання, адже кожен учитель хоче, щоб його учні добре навчалися, з інтересом і бажанням ходили до школи, мали високу мотивацію до навчання.