Стаття 30 Закону України “Про освіту”. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти


Статут Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Охтирської міської ради Сумської області


Ліцензії на провадження освітньої діяльності


Структура та органи управління закладу освіти


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти


Мова (мови) освітнього процесу


Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)


Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


Наявність гуртожитків та вільних місць у них, плата за проживання


Результати моніторингу якості освіти


Річний звіт про діяльність закладу освіти


Умови доступу до закладу освіти для навчання  осіб з собливими освітніми потребами


Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти


Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати


Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів


Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти


Положення про створення та функціонування офіційного  веб-сайту  закладу, затверджене наказом


Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Охтирської міської ради Сумської області


Координатор закладу